Advokatgården har gitt juridisk hjelp, fri rettshjelp og veiledning til Trondheims befolkning siden 1988. Advokatene har vært rekruttert fra et bredt spekter av forskjellige fagfelt og områder. Vi er lokalisert nederst i Munkegaten, ved Ravnkloa. Alle våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening og er av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet.

torfinn.jpg arve.jpg annemarie2.jpgSynnøve redigert.jpg

Hovedområdet for virksomheten har vært allmenn juridisk praksis for folk flest, og vi tilbyr i dag en samlet ekspertise innen de fleste fagområder.

Ofte er mennesker som trenger juridisk bistand i en vanskelig livssituasjon. Dette stiller ekstra krav til advokatene om innsikt også i mellommenneskelige relasjoner. Et hovedmål for alle i Advokatgården har alltid vært å yte maksimal service og omsorg for de som søker råd og veiledning hos oss. Vi er stolte av å kunne hevde at vi mener å ha lang og god erfaring i dette.

I takt med utviklingen av den mer generelle juridiske tjenesteytelse i samfunnet, er mer vekt også de senere år lagt på konfliktløsing og megling, med et tilstrebet mål om at en konflikt eller et problem ikke unødig blir brakt inn til en fordyrende domstolbehandling.

Søker du bistand og veiledning hos oss, står vi til disposisjon og skal gjøre vårt ytterste for at ditt problem skal løses til din største tilfredsstillelse. Advokatgården har advokater i Trondheim med lang erfaring. Vi søker om fri rettshjelp for deg, dersom du har krav på dette.